Ateliers François

komp_df

Your 40 Bar Pet Specialist

A.F. donosi vašoj proizvodnji direktnu uštedu novca! Cena energije se uvećava širom sveta i njeno zanemarivanje u proizvodnom menadžmentu će izvesno pocvećati troškove proizvodnje.

Ušteda novca je Vaš benefit tokom godina...

af_logo

 

ist_af


Više od 130 Godina Iskustva

»» ATELIER FRANCOIS ««

Francois Company je osnovana 1870. godine u Liježu u Belgiji. Radi proizvodnje čekića namenjenih upotrebi u tunelogradnji i rudnicima uglja. Godine 1896. formirana je kompanija ’’Moteurs’’ za izradu parnih mašina velike brzine, a početkom XX veka započeta je proizvodnja kompresora namenjenih industriji uglja. Skoro 30 godina kasnije kompresori su dostigli snage od 1,000 KS, a kompanija je reformisana u ’’Moteurs & Francois Reunis’’. Tokom sledeće dve decenije kompanija je nastavila razvoj kompresora za teške uslove rada, posebno za čeličnu industriju. Iz ove kompanije 1960. godine proizlazi ATELIERS FRANCOIS S.A. s tendencijom razvijanja poslova vezanih za proizvodnju i servisiranje kompresora, širom sveta. Razvijen je proizvodni program bezuljnih kompresora sa PTFE karikama krajem 60­-ih, koji se uspešno primenjuju u pivarama, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, industriji obrade metala kao i u prehrambenoj industriji. Početkom 80-ih proizveden je prvi 40. barni bezuljni kompresor, za proizvodnju PET plastičnih flaša. Ovi klipni kompresori, u kombinaciji s linijama za proizvodnju PET plastične ambalaže, predstavljaju značajan deo proizvodnog programa ATELIERS FRANCOIS S.A. Razvoj poslova A.F. širom sveta nastavio se tokom 90-ih otvaranjem firmi: A.F. USA u Atlanti, radi opsluživanja tržišta Severne i Južne Amerike, A.F. Asia, radi opsluživanja tržišta Dalekog Istoka, kao i otvaranjem servisa u Francuskoj i Holandiji.


fac_dubai

ape_memo

?>