af_logo Bezuljni Dvostepeni Klipni Kompresori od 7 do 16 baraaf_klip

:: Ušteda novca je Vaš benefit tokom godina... ::

 

Energija :   Klip je i dalje najbolji

Cena :         Klip je ponovo konkurentan

 

 

Karakteristike :

 • Jednostavna konstrukcija (kao i za 40bar AF kompesore)
 • Dvostepeni, bezuljni, robustne konstrukcije
 • Pouzdana tehnologija, manje brzine i manje delova za dugotrajan rad

Bolja energetska efikasnost u odnosu na vijčane i centrifugalne kompresore:tabela_do16bar

 • Smanjeni troškovi održavanja
 • Smanjena potrošnja energije
 • Veća isplativost u odnosu na druge sisteme
 • Brz povratak novca od investicije

Kompletan set sadrži kompresor sa rezervoarom, sušačem, filterima i komandnim ormanom

Dostupna je sva eventualo potrebna oprema za :

 • Rashladne sušače
 • Filtere
 • Odvojene sisteme za hlađenje
 • Kompletna oprema ... pouzdana, za dugotrajnu upotrebu i u najekstremnijim uslovima širom sveta od Bliskog Istoka, Meksika do Evrope.....

 

 

ape_memo

?>