logo_dynamic Intelligente Modular System

::  Komprimovani vazduh bez primesa ulja pouzdan u radu i izuzetno ekonomičan  :: 

  • 100% bez-uljni komprimovani vazduh
  • ekonomičan rad kompresora sa jasno definisanim troškovima
  • minimalni troškovi održavanja
  • kompaktni dizajn sa izuzetno visokim protokom
  • mikroprocesorska kontrola laka za rukovanje za pouzdano nadgledanje kompresora
dynamic_xl_neu_20

1 Usisni filter - odgovarajuće dimenzionisan, dobra prethodna separacija

2 Pogonski motor - visoko efikasan pogonski motor, iskorišćenost do 97%

3   Usisni ventil - ulaz vazduha pre prvog stepena, u zavisnosti od veličine, opciono sa difuzorom

4 Postolje - kompletno postolje sa hladnjacima i uljnim rezervoarom

5 Upravljačka jedinica - jednostavna za korišćenje za bezbedne i ekonomične redovne procese

6 Pogonska jedinica - kontrola prenosa i ležajeva je izvodljiva bez napora zahvaljujući horizontalnoj podeli kućišta

Propeler -  napravljen od jakih materijala, bez habanja, otporan na čestice i koroziju

8 Višedelni klizni ležajevi - propeleri su optimalno centrirani za sva moguća radna stanja

9 Među i izlazni hladnjaci kompr. - sa cevnim snopovima, voda teče kroz cevi omogućujući izuzetno lako čišćenje

 

ape_memo

?>