lento_logo

 

Intelligente Modular System

::  Čist komprimovani vazduh ekonomično proizveden  ::

lento_gruppe

  • 100% komprimovani vazduh bez primesa ulja dobijen pomoću jedinstvene tehnologije ubrizgavanja vode
  • Sertifikovan u skladu sa ISO8573-1 klasom 0; tako je garantovan vrhunski kvalitet komprimovanog vazduha
  • Ogromne mogućnosti uštede energije kombinovanjem kontrole brzine sa fiksnom brzinom
  • Potpuno pouzdano zahvaljujući naprednim osnovnim komponentama
  • Prilagodljiv radni pritisak sa neograničenim podešavanjem

- "PLUS" verzija: sa ugrađenim sušačem komprimovanog  vazduha

- Sušač se takođe može naknadno ugraditi

- "0" verzija: sa ugrađenim sušačem komprimovanog vazduha i sistemom filtera koji se sastoji od 1x filter visokih performansi

- 2x filter od aktivnog uglja za isporuku komprimovanog vazduha bez primesa ulja

LENTO - TEHNIČKI PODACI

 

lento_tabela

LENTO - VARIJANTE I OPIS

lento_destails_01 1 Kompresorski blok – jednostepeni sa ubrizgavanjem vode, kućište napravljeno od nerđajućeg aluminijuma minimalne konačne temperature kompresije ispod 60°C

2 SCD motor – visoko efikasan pogonski motor, nivo zaštite IP 55 ISO F kompaktan, snažan i pouzdan

3 Integrisani rashladni sušač – proizvodi svežu vodu za stalno generisanje i razmenu vode za hlađenje za optimalni biološki i hemijski kvalitet vode omogućuje isporuku suvog vazduha

4 Protok vode – zatvoreni sistem protoka vode sa nezavisnim integrisanim tretmanom vode

5 SCD direktni pogon – bez gubitaka snge u prenosu, optimalna ušteda troškova

6 SCD frekventni regulator – integrisan u jedan modula, naravno u skladu sa EMC normama

Upravljačka jedinica – inteligencija kompresora: misli, kontroliše i zapisuje

ape_memo

?>